RAPORTY BIEŻĄCE - AKTUALNOŚCIRaport bieżący nr 20/2015 z dnia 10 kwietnia 2015r - Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta

Zarząd Jupiter S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015r. ...

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 30 marca 2015r - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Jupiter S.A. będący w trakcie łączenia się ze spółką KCI S.A., ...

Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 25 marca 2015r - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 20 marca 2015r.

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że na NWZ w dniu 20 marca 2015r. Akcjon...

Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 24 marca 2015r - Plan Połączenia KCI S.A. ze spółką CENTRUM ZABŁOCIE sp. z o.o.

Zarząd Jupiter S.A. ( Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości Pla...

Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 23 marca 2015r - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia

Zarząd JUPITER S.A., który jest w trakcie połączenia ze spółką KCI S.A...

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 23 marca 2015r - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter S.A. z dnia 20 marca 2015r. – uzupełnienie

Zarząd JUPITER S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2015 przeka...

Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 20 marca 2015r - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter S.A. z dnia 20 marca 2015 roku

Zarząd Jupiter S.A. w załączeniu przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Wal...

Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 16 marca 2015r - Wspólne stanowisko Zarządów KCI S.A. oraz Jupiter S.A. odnośnie planowanego połączenia spółek

Zarząd JUPITER S.A. w załączeniu przekazuje wspólne stanowisko Zarządó...

Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 6 marca 2015r - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Jupiter S.A. oraz KCI Spółka Akcyjna

Zarząd Jupiter S.A. (dalej „Spółka”) na podstawie art. 504...

Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 3 marca 2015r - Korekta do skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2014r.

Zarząd Jupiter S.A., w związku z pomyłką pisarską dotyczącą łącznej wa...

Raport bieżący nr 10/2015 K z dnia 27 lutego 2015r - Przekroczenie progu znaczącej umowy - korekta raportu

Zarząd Jupiter S.A., w związku z pomyłką pisarską dotyczącą łącznej wa...

Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r - Przekroczenie progu znaczącej umowy

Zarząd Jupiter S.A informuje, że w dniu 27 lutego 2015r. łączna wartoś...

Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 24 lutego 2015r - Udostępnienie Memorandum informacyjnego KCI S.A. do publicznej wiadomości

Zarząd spółki JUPITER S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż powziął...

Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 20 lutego 2015r - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Jupiter S.A., w nawiązaniu do informacji o podjęciu decyzji o p...

Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 19 lutego 2015r - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Jupiter S.A. oraz KCI Spółka Akcyjna

Zarząd Jupiter S.A. (dalej „Spółka”) na podstawie art. 504...

Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015r - Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2014, 59/...

Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 28 stycznia 2015r - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

Działając zgodnie z wymogiem § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z ...

Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015r - Zawarcie porozumienia do umowy pożyczki

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 infor...

Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 23 stycznia 2015r - Zawarcie porozumienia do umowy pożyczki

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego 36/2013 informuj...

Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 22 stycznia 2015r - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2014, 59/...

Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 16 stycznia 2015r - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Jupiter S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 oraz ...
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne