RAPORTY BIEŻĄCE - ARCHIWUM 2003r.29 grudzień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 grudnia 2003 r. Pan Piotr Robak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu, złożył rezygnację z p...18 grudzień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie ("Fundusz") informuje, iż Rada Nadzorcza Funduszu na posiedzeniu w dniu 17.12.2003 roku, działając zgodnie z art. 24.3 pkt. (a) Statutu Funduszu,...18 grudzień 2003

Zarząd Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (Fundusz) informuje, iż po przeprowadzonych konsultacjach z Rada Nadzorczą Funduszu oraz zgodnie z przyjętą st...11 grudzień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 11 grudnia 2003 roku, zbył łącznie 1 106 473 akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 2,31 zł. każda, spółki Zakład...02 grudzień 2003

W związku z podjętą w dniu 28 listopada 2003 r. przez NWZA KOPEX S.A. uchwałą dotyczącą wyrażenia zgody na kupno 100% akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu (PBSz S.A.) ...24 listopad 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (Fundusz) informuje, że uzyskał informację w dniu 24 listopada 2003 roku, iż Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna z siedzibą ...18 listopad 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2003 roku zbył 5 965 akcji, w tym 4525 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1440 akcji imiennych zwykłych, o wartości nom...14 listopad 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że Fundusz, zgodnie z art. 56 ust. 3 znowelizowanej ustawy o rachunkowości, nie sporządza skonsolidowanego sprawo...06 listopad 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że raport kwartalny za III kwartał 2003 r. zostanie opublikowany w dniu 12 listopada 2003 r. Niniejszy raport z...31 październik 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że Fundusz, zgodnie z art. 56 ust. 3 znowelizowanej ustawy o rachunkowości, nie sporządza skonsolidowanego sprawo...22 październik 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w dniu 22 października 2003 r. otrzymał wiadomość, że w tym samym dniu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajoweg...30 wrzesień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (dalej "Fundusz") informuje, iż w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23...29 wrzesień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (dalej "Fundusz") informuje, iż w dniu 29 września 2003 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Reje...12 wrzesień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniu 12.09.2003 r., dokonało wyboru...12 wrzesień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniu 12.09.2003 r., podjęło następu...12 wrzesień 2003

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu odbytym w dniu 12.09.2003 roku niżej wymienieni akcjonariusze posiadali co...08 wrzesień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (dalej "Fundusz") informuje, że w dniu 8 września 2003 r. otrzymał wiadomość, że w dniu 2 września 2003 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gos...03 wrzesień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał, które Zarząd Funduszu zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym na dzień 12 września 2003 r.: ...03 wrzesień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 3 września 2003 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Trinity Management Spółka z o.o. - Firmy Zarządzającej majątkiem Funduszu, dok...26 sierpień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2003 roku zbył na rzecz "POLMETAL" Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu 984.768 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nomina...21 sierpień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w dniu 21 sierpnia 2003 r. otrzymał wiadomość, że Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział X Gospodarczy postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2003 r. otw...20 sierpień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbędzie się w dniu 12 września 2003 r., o godz. 1000, w sali konfere...14 sierpień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w wyniku pakietowej transakcji giełdowej z dnia 13 sierpnia 2003 r. zbył 419 786 (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdzie...14 sierpień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że Fundusz, zgodnie z art. 56 ust. 3 znowelizowanej ustawy o rachunkowości, nie sporządza skonsolidowanego sprawo...07 sierpień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2003 r. Pan Igor Chalupec - Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu, złożył rezygnację z peł...04 sierpień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w dniu 4 sierpnia 2003 r. otrzymał wiadomość, że Sąd Rejonowy w Kielcach Sąd Gospodarczy postanowieniem z dnia 25 lipca 2003 r. ogłosił upadłoś...01 sierpień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że raport kwartalny za II kwartał 2003 r. zostanie opublikowany w dniu 6 sierpnia 2003 r. Niniejszy raport zmie...27 czerwiec 2003

OŚWIADCZENIE Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy, informuje, że przyjmuje do stosowania niżej wymienione...26 czerwiec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie informuje, iż w Rada Nadzorcza Funduszu na posiedzeniu w dniu 26.06.2002 roku podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernest & Young Audio Spółka z o.o. ...25 czerwiec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (dalej "Fundusz") informuje, że obserwowany od początku czerwca br. niemal 13% spadek notowań walorów Jupiter NFI S.A. nie znajduje uzasadnienia fundamentaln...17 czerwiec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2003 r. otrzymał wiadomość o złożeniu, przez Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., wniosku o otwarcie postępowan...13 czerwiec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2003 r. otrzymał wiadomość o złożeniu, przez Zarząd Spółki Mega Plus S.A., wniosku o ogłoszenie upadłości Mega Plus S.A. z si...09 czerwiec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w wyniku transakcji giełdowych zbył w dniu 09 czerwca 2003 r., po średniej cenie 0,50 groszy za akcję, 1.039.916 akcji zwykłych na okaziciela s...04 czerwiec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, iż w 04 czerwca 2003 r. uzyskał informację, że postanowieniem z dnia 29 maja 2003 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajo...15 maj 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że Fundusz, zgodnie z art. 56 ust. 3 znowelizowanej ustawy o rachunkowości, nie sporządza skonsolidowanego sprawo...05 maj 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że raport kwartalny za I kwartał 2003 r. zostanie opublikowany w dniu 9 maja 2003 r. Niniejszy raport zmienia i...25 kwiecień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza JUPITERA NFI S.A. na swym posiedzeniu w dniu 24.04.2003 r...25 kwiecień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniu 24.04.2003 r., powołało Radę Nadz...25 kwiecień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniu 24.04.2003 r., podjęło następując...25 kwiecień 2003

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu odbytym w dniu 24.04.2003 roku niżej wymienieni akcjonariusze posiadali co na...22 kwiecień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym na dzień 24 kwietn...09 kwiecień 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał, które Zarząd Funduszu zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym na dzień 24 kwietnia 2003 r.: ...28 marzec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 24 kwietnia 2003 roku, na godz. 10.00, które odbędzi...25 marzec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że raport roczny za 2002 r. zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2003 r. Niniejszy raport zmienia informację z...20 marzec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 marca 2003 r. Pan Jerzy Kędzierski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu, złożył rezygnację ...18 marzec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż zamierza dokonać na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się najprawdopodobniej do końca...10 marzec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Hydrobudowa Śląsk S.A., które odbyło się 7...04 marzec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) a...03 marzec 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji wła...28 luty 2003

Zarząd JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że Fundusz nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Fundusz nie sporządza skonsolido...28 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji w...26 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji w...20 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 lutego 2003 r. Pan Tomasz Wołoch złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej "Jupi...18 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji wła...17 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji wła...12 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji wła...11 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji w...10 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że raport kwartalny za IV kwartał 2002 r. zostanie opublikowany w dniu 12 lutego 2003 r. Niniejszy raport prost...07 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji wła...05 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy...04 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji ...03 luty 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 10.200 (dziesięć tysięcy dwieście) ...31 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2003 przekazywane będą w niżej wymienionych terminach: 1. Raport kwartalny za IV kwartał 2002 r. - 14.02.20...31 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 8.500 (osiem tysięcy pięćset) akcji...28 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 stycznia 2003 roku otrzymał, na podstawie art. 147 ustawy "PPO", zawiadomienie o posiadaniu przez CA...24 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 200.000 (dwieście tysięcy) akcji wł...22 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji ...20 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji ...17 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji wła...09 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawiadamia, zgodnie z art.147 ustawy PPO, że wg stanu na dzień 9 stycznia 2003 roku posiada 7.588.344 akcje własne, stanowią...09 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysi...08 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 §1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 300.000 (trzysta tysięcy) akcji włas...06 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 §1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 420.000 (czterysta dwadzieścia tysię...03 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawiadamia, zgodnie z art.147 ustawy PPO, że wg stanu na dzień 3 stycznia 2003 roku posiada 6.308.344 akcje własne, stanowią...03 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art.362 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, nabył 420.000 (czterysta dwadzieścia tysi...02 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2002 roku, w związku ze spełnieniem się warunków zawartych w umowie sprzedaży, zbył na rzecz "GWARANT" Sp. z o.o. 1.480.619 a...02 styczeń 2003

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2002 roku, w związku ze spełnieniem się warunków zawartych w umowie sprzedaży, zbył na rzecz Rybnickiej Fabryki Maszyn "RYFAM...


Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne