RAPORTY BIEŻĄCE - ARCHIWUM 2009r.31 grudnia 2009 - Uchwały podjęte przez NWZ Jupiter NFI S.A. w dniu 30 grudnia 2009 r. – kontynuacja po przerwie obrad NWZ z dnia 17 grudnia 2009 r. - uzupełnienie.

W uzupełnieniu raportu bież±cego z dnia 30 grudnia br. dot. Uchwał pod...

30 grudnia 2009 - Uchwały podjęte przez NWZ Jupiter NFI S.A. w dniu 30 grudnia 2009 r. – kontynuacja po przerwie obrad NWZ z dnia 17 grudnia 2009 r.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzib± w Krakowie przek...

17 grudnia 2009 - Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ Funduszu.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzib± w Krakowie infor...

17 grudnia 2009 - Uchwały podjęte przez NWZ Jupiter NFI S.A. w dniu 17 grudnia 2009 r.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzib± w Krakowie przek...

17 grudnia 2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadaj±cych ponad 5% głosów na NWZ Funduszu w dniu 17 grudnia 2009 r.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzib± w Krakowie infor...

4 grudnia 2009 - OdpowiedĽ na pytanie Pana Stefana Thiele zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Jupiter NFI SA z dnia 27 lipca 2009 roku, na które Zarz±d Funduszu zobowi±zał się udzielić odpowiedzi na pi¶mie w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Jakie usługi ¶wiadczyła na rzecz Funduszu Trinity Management Sp. z o.o...

2 grudnia 2009 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI SA w dniu 17.12.2009 r.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał ...

19 listopada 2009 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Zarz±d JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z sie...

24 wrze¶nia 2009 - Zmiana w Zarz±dzie JUPITER NFI S.A.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 23 wrz...

24 wrze¶nia 2009 - Odpowiedzi na pytania zadane przez Pana Tomasza Bujaka - Pełnomocnika Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI SA w dniu 27 lipca 2009 roku, na które Zarz±d Funduszu zobowi±zał się udzielić odpowiedzi pisemnej w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

1. Czy Fundusz zlecił niezależnym podmiotom zewnętrznym dokonanie wyce...

29 lipca 2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadaj±cych ponad 5% głosów na ZWZ Funduszu w dniu 27 lipca 2009 r.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzib± w Warszawie info...

28 lipca 2009 - Uchwały podjęte przez ZWZ Jupiter NFI S.A. w dniu 27 lipca 2009 r.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, kt...

15 lipca 2009 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał ...

10 lipca 2009 - Odst±pienie od publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2009 roku.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

26 czerwca 2009 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomo¶ci w 2008 roku.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzib± w Warszawie nini...

26 czerwca 2009 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Zarz±d JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z sie...

19 czerwca 2009 - Wybór biegłego rewidenta Funduszu.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie („Fundusz...

10 czerwca 2009 - Forum XIII Delta Sp. z o.o. Forum XIII Gamma Spółka Komandytowo Akcyjna posiada 9,99 % akcji Jupiter NFI SA. – uzupełnienie.

W uzupełnieniu raportu numer 33 z dnia dzisiejszego JUPITER Narodowy ...

10 czerwca 2009 - Forum XIII Delta Sp. z o.o. Forum XIII Gamma Spółka Komandytowo Akcyjna posiada 9,99 % akcji Jupiter NFI SA

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

9 czerwca 2009 - KCI Łobzów Sp. z o.o. posiada po¶rednio 32,9996 % akcji Funduszu.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

9 czerwca 2009 - Trinity Management Sp. z o.o. posiada 32,9996 % akcji Jupiter NFI SA.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

5 czerwca 2009 KCI Łobzów Sp. z o.o. posiada po¶rednio 34,19 % akcji Funduszu.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

5 czerwca 2009 Trinity Management Sp. z o.o. posiada 34,19 % akcji Jupiter NFI SA.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

5 maja 2009 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzib± w Warszawie (Fun...

30 kwietnia 2009 Rejestracja przez S±d nowych udziałów objętych przez Fundusz w podwyższonym kapitale zakładowym spółki KCI Krowodrza Sp. z o.o. z siedzib± w Krakowie.

W dniu dzisiejszym JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzi...

9 kwietnia 2009 Zmiana w Zarz±dzie JUPITER NFI SA

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA informuje, iż w dniu 8 kwiet...

26 marca 2009 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok.

Zarz±d JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z si...

18 marca 2009 Zbycie udziałów w spółkach: Auto Centrum Puławska Sp. z o.o., Jupiter Plaza Sp. z o.o. oraz Globstar Sp. z o.o. w likwidacji.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzib± w Warszawie (Fun...

18 marca 2009 Nabycie akcji własnych przez JUPITER NFI S.A.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

17 marca 2009 Nabycie akcji własnych przez JUPITER NFI S.A.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

16 marca 2009 Nabycie przez Fundusz aktywów znacznej warto¶ci.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzib± w Warszawie (Fun...

16 marca 2009 Wykaz akcjonariuszy posiadaj±cych ponad 5% głosów na NWZ Funduszu w dniu 11 marca 2009 r.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzib± w Warszawie info...

13 marca 2009 Uchwały podjęte przez NWZ JUPITER NFI S.A. – uzupełnienie.

W uzupełnieniu raportu bież±cego z dnia 11 marca br. dot. Uchwał podję...

12 marca 2009 Zmiana w Zarz±dzie JUPITER NFI SA - uzupełnienie.

W uzupełnieniu raportu bież±cego z dnia 11 marca br. dot. zmian w zarz...

11 marca 2009 Przyjęcie nowej Strategii Jupiter NFI S.A.

Zarz±d JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z si...

11 marca 2009 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

11 marca 2009 Zmiana w Zarz±dzie JUPITER NFI S.A.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 11 mar...

11 marca 2009 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tre¶ć uchwał pod...

9 marca 2009

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

26 lutego 2009

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

25 lutego 2009

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał ...

19 lutego 2009

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

18 lutego 2009

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

16 lutego 2009

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

13 lutego 2009

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...

3 lutego 2009

Zarz±d JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z sie...

28 stycznia 2009

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że raporty okres...

15 stycznia 2009

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzib± w Wars...
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne