RAPORTY BIEŻĄCE - ARCHIWUM 2011r.Rap. nr 57/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. - zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Eurofaktor S.A. ogłoszonego 23 grudnia 2011 r. przez Jupiter NFI S.A.

JUPITER NFI S.A na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 rozporządzeni...

Rap. nr 56/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. - przekroczenie progu znaczącej umowy

W dniu 30 grudnia 2011r. pomiędzy JUPITER Narodowym Funduszem Inwestyc...

Rap. nr 55/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. - zmiana znaczącej umowy

W dniu 30 grudnia 2011 roku JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A....

Rap. nr 54/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. - uchwały podjęte na NWZ Jupiter NFI S.A. w dniu 30.12.2011 r.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w załączeniu przekazuje tre...

Rap. nr 53/2011 z dn. 29 grudnia 2011 r. - otrzymanie odpisu pozwu z Sądu Okręgowego

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie infor...

Rap. nr 52/2011 z dn. 23 grudnia 2011 r. - ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Eurofaktor S.A.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 51/2011 z dn. 23 grudnia 2011 r. - zmiana umowy sprzedaży akcji.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 50/2011 z dn. 14 grudnia 2011 r. - zmiana warunków znaczącej umowy

Zarząd JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z si...

Rap. nr 49/2011 z dn. 12 grudnia 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 48/2011 z dn. 9 grudnia 2011 r. - otrzymanie zawiadomień dotyczących transakcji na akcjach

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 47/2011 z dn. 2 grudnia 2011 r. - korekta oczywistego błędu rachunkowego w raporcie okresowym za III kwartał 2011r.

Zarząd Jupiter NFI S.A. poniżej przekazuje korektę do Śródrocznego skr...

Rap. nr 46/2011 z dn. 2 grudnia 2011 r. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z sie...

Rap. nr 45/2011 z dn. 15 listopada 2011 r. - stanowisko Zarządu Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Stosownie do art. 80 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o oferci...

Rap. nr 44/2011 z dn. 7 listopada 2011 r. - zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2011 roku

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., informuje że zmienia termi...

Rap. nr 43/2011 z dn. 25 października 2011 r. - ustanowienie hipoteki na aktywach znacznej wartości przez podmioty zależne od Jupiter NFI S.A.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie infor...

Rap. nr 42/2011 z dn. 7 października 2011 r. - emisja obligacji

Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 06 paździe...

Rap. nr 41/2011 z dn. 7 października 2011 r. - ustanowienie hipoteki na aktywach znacznej wartości przez podmioty zależne od Jupiter NFI S.A.

W dniu 06 października 2011 roku spółka KCI Park Technologiczny Rybitw...

Rap. nr 40/2011 z dn. 30 września 2011 r. - zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez Jupiter NFI S.A.

W dniu 30 września 2011 roku JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A...

Rap. nr 39/2011 z dn. 2 września 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ustawy o ofercie publicznej …

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 38/2011 z dn. 2 września 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ustawy o ofercie publicznej …

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 37/2011 z dn. 2 września 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ustawy o ofercie publicznej …

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 36/2011 r. z dn. 1 września 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ustawy o ofercie publicznej …

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 35/2011 z dn. 1 września 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ustawy o ofercie publicznej …

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 34/2011 z dn. 1 września 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ustawy o ofercie publicznej …

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 33/2011 z dn. 30 sierpnia 2011 r. - rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Jupiter NFI S.A. (rejestracja akcji serii „D”)

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (dalej „Fundusz”...

Rap. nr 32/2011 z dn. 29 sierpnia 2011 r. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Funduszu w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie infor...

Rap. nr 31/2011 z dn. 29 sierpnia 2011 r. - uchwały podjęte przez NWZ Jupiter NFI S.A. w dniu 29 sierpnia 2011 r.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie przek...

Rap. nr 30/2011 z dn. 3 sierpnia 2011 r. - wykup obligacji serii D

Jupiter NFI SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 3 sierpnia 2...

Rap. nr 29/2011 z dn. 02 sierpnia 2011 r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z sie...

Rap. nr 28/2011 z dn. 29 lipca 2011 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez Jupiter NFI SA.

W dniu 28 lipca 2011 roku JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z...

Rap. nr 27/2011 z dn. 12 lipca 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej …

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 26/2011 z dn. 6 lipca 2011 r. - powołanie Zarządu JUPITER NFI S.A. na nową kadencję – uzupełnienie

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 01 czerwca br. dot....

Rap. nr 25/2011 z dn. 6 lipca 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 24/2011 z dn. 6 lipca 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 23/2011 z dn. 6 lipca 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej … .

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap.nr 22/2011 z dn. 6 lipca 2011 r.- otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej …

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 21/2011 z dn. 5 lipca 2011 r. - otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 20/2011 z dn. 1 lipca 2011 r. - zawarcie znaczącej umowy przez Jupiter NFI S.A.

W dniu 30 czerwca 2011 roku JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A....

Rap. nr 19/2011 z dn. 1 lipca 2011 r. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ Funduszu w dniu 28 czerwca 2011 r.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie infor...

Rap. nr 18/2011 r. z dn. 29 czerwca 2011 r. - uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, kt...

Rap. nr 12/2011 z dn. 27 czerwca 2011 r. - korekta projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A.

W związku z korektą wyceny wartości aportu dokonaną przez biegłego rze...

Rap. nr 17/2011 z dn. 27 czerwca 2011 r. - zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 16/2011 z dn. 22 czerwca 2011 r. - projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

W dniu 22 czerwca 2011 roku JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A....

Rap. nr 15/2011 z dn. 22 czerwca 2011 r. - zbycie akcji własnych przez JUPITER NFI S.A.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 14/2011 z dn. 22 czerwca 2011 r. - rozwiązanie znaczącej umowy przez Jupiter NFI S.A.

W dniu 22 czerwca 2011 roku JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A....

Rap. nr 13/2011 z dn. 20 czerwca 2011 r. - zawarcie znaczącej umowy przez Jupiter NFI SA.

W dniu 20 czerwca 2011 roku JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A....

Rap. nr 12/2011 z dn. 1 czerwca 2011 r. - zwołanie ZWZA Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z sie...

Rap.nr 11/2011 z dn. 1 czerwca 2011 r. - wybór biegłego rewidenta Funduszu

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Krakowie („Fundusz&...

Rap. nr 10/2011 z dn. 1 czerwca 2011 r. - powołanie Zarządu Jupiter NFI S.A. na nową kadencję

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krak...

Rap. nr 9/2011 z dn. 5 maja 2011 r. - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie ninie...

Rap. nr 8/2011 z dn. 20 kwietnia 2011 r. - wykup obligacji serii B i C

Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 19 oraz 20...

Rap. nr 7/2011 z dn. 18 kwietnia 2011 r. - zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok

Zarząd JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z si...

Rap. nr 6/2011 z dn. 14 kwietnia 2011 r. - emisja obligacji

Jupiter NFI SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 13 kwietnia ...

Rap. nr 5/2011 z dn. 14 kwietnia 2011 r. - wykup obligacji

Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 13 kwietni...

Rap. nr 4/2011 z dn. 30 marca 2011 r. - zawarcie porozumień o rozwiązaniu umowy znaczącej

W dniu 29 marca 2011 r. JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z s...

Rap. nr 3/2011 z dn. 29 marca 2011 r. - spełnienie się warunku znaczącej umowy.

Zarząd JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowi...

Rap. nr 2/2011 z dn. 25 stycznia 2011 r. - zawarcie znaczącej umowy przez Jupiter NFI SA

W dniu 24 stycznia 2011 roku JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A...

Rap. nr 1/2011 z dn. 21 stycznia 2011 r. - terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

Działając zgodnie z wymogiem § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z ...
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne