RAPORTY BIEŻĄCE - ARCHIWUM 2012r.Raport bieżący nr 31 / 2012 z dnia 31 grudnia 2012 - Zmiana znaczącej umowy

W dniu 31 grudnia 2012r. JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z ...

Raport bieżący nr 30 / 2012 z dnia 31 grudnia 2012 - Zmiana warunków znaczącej umowy

Zarząd JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z si...

Raport bieżący nr 29 / 2012 z dnia 29 grudnia 2012r. - Otrzymanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie prowadzonego postępowania

W dniu 28 grudnia 2012r. Jupiter NFI S.A. otrzymał decyzję Komisji Nad...

Raport bieżący nr 28 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 - Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Jupiter NFI SA

W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Jupiter Narodowego Funduszu...

Raport bieżący nr 27 / 2012 z dnia 28.12.2012 - Porozumienie w sprawie zmiany umowy sprzedaży akcji

Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) infor...

Rap. nr 26/2012 z dn. 12 września 2012 r. - zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji

Zarząd Jupiter NFI S.A. informuje, że w dniu 11 września 2012 roku Fun...

Rap. nr 25/2012 z dn. 10 września 2012 r. - otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Jupiter NFI S.A. informuje, że w dniu 10 września 2012r. Fundus...

Rap. nr 24/2012 z dn. 10 września 2012 r. - otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Jupiter NFI S.A. informuje, że w dniu 07 września 2012 r. Fundu...

Rap. nr 23/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. - Podjęcie decyzji o likwidacji spółki zależnej

Zarząd Jupiter NFI S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2012r. jako ws...

Rap. nr 22/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez Jupiter NFI SA.

W dniu 28 czerwca 2012 roku JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A....

Rap. nr 21/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. - Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy skierowane do Zarządu Funduszu na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2012r

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje w załączeniu pyt...

Rap. nr 20/2012 z dn. 20 czerwca 2012 r. - lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15 czerwca 2012r.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie infor...

Rap. nr 19/2012 z dn. 15 czerwca 2012 r. - powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd Jupiter NFI S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2012r. w związ...

Rap. nr 18/2012 z dn. 15 czerwca 2012 r. - uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Jupiter NFI S.A.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje treść uchwał, kt...

Rap. nr 17/2012 z dn. 29 maja 2012 r. - wybór biegłego rewidenta

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Krakowie ("Fundusz") info...

Rap. nr 16/2012 z dn. 29 maja 2012 r. - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JUPITER NFI S.A.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w załączeniu przekazuje Spr...

Rap. nr 15/2012 z dn. 28 maja 2012 r. - nabycie obligacji przez spółkę zależną

Zarząd Jupiter NFI S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 28 maja 2012r. ...

Rap. nr 14/2012 z dn. 18 maja 2012 r. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z sie...

Rap. nr 13/2012 z dn. 11 maja 2012 r. - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie ninie...

Rap. nr 12/2012 z dn. 8 maja 2012 r. - wydanie postanowienia przez Sąd Okręgowy.

Zarząd Jupiter NFI S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 7 maja 2012 rok...

Rap. nr 11/2012 z dn. 19 kwietnia 2012 r. - zmiany w Zarządzie Jupiter NFI S.A. od dnia 1 maja 2012 r.

W dniu 19 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza Jupiter NFI S.A. podjęła uch...

Rap. nr 10/2012 z dn. 19 kwietnia 2012 r. - ustnowienie hipoteki

Zarząd Jupiter NFI S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2012 r. spółk...

Rap. nr 9/2012 z dn. 16 kwietnia 2012 r. - przekroczenie progu znaczącej umowy

Zarząd Jupiter NFI S.A. (Fundusz, Emitent) informuje, że dniu 16 kwiet...

Rap. nr 8/2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. - wykup obligacji serii E

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie infor...

Rap. nr 7/2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. - emisja obligacji serii G

Jupiter NFI SA z siedzibą w Krakowie (Fundusz) informuje, że w dniu 13...

Rap. nr 6/2012 z dn. 6 kwietnia 2012 r. - zawarcie ugody pozasądowej

W dniu 06 kwietnia 2012r. FAM Grupa Kapitałowa S.A., JUPITER NFI S.A.,...

Rap. nr 5/2012 z dn. 8 lutego 2012 r. - nabycie akcji Eurofaktor S.A. w ramach ogłoszonego wezwania

Jupiter NFI S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2011oraz 57/...

Rap. nr 4/2012 z dn. 30 stycznia 2012 r. - terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.

Działając zgodnie z wymogiem § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z ...

Rap. nr 3/2012 z dn. 13 stycznia 2012 r. - odpowiedzi na pytania Akcjonariusza skierowane do Zarządu Funduszu na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 grudnia 2011r.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje w załączeniu pyt...

Rap. nr 2/2012 z dn. 2 stycznia 2012 r. - zawarcie aneksu do Umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu z dnia 12 lipca 1995 roku; przekroczenie progu znaczącej umowy

Zarząd Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA informuje, że po...

Rap. nr 1/2012 z dn. 2 stycznia 2012 r. - lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 30 grudnia 2011r.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie infor...
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne