RAPORTY BIEŻĄCE - ARCHIWUM 2013r.Raport bieżący nr 45/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku - Decyzja KNF z dnia 12 listopada 2013 roku.

Zarząd Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dn...

Raport bieżący nr 44/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku. - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny.

Zarząd Jupiter SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 12 listop...

Raport bieżący nr 43/2013 z dnia 06.11.2013 roku. - Wykreślenie spółki zależnej z rejestru przedsiębiorców KRS.

Zarząd Jupiter SA z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu wczorajsz...

Raport bieżący nr 42/2013 z dnia 07.10.2013 - Otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzis...

Raport bieżący nr 41/2013 korekta z dnia 11.09.2013 roku. - Korekta raportu - zawarcie umów nabycia aktywów o znacznej wartości.

Zarząd Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na pods...

Raport bieżący nr 41/2013 uzupełnienie z dnia 05.09.2013 - Zawarcie umów nabycia aktywów o znacznej wartości – uzupełnienie.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2013 z dnia 03.09.2013 r. - Za...

Raport bieżący nr 41/2013 z dnia 03.09.2013 r. - Zawarcie umów nabycia aktywów o znacznej wartości.

Zarząd spółki Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, ...

Raport bieżący nr 40/2013 z dnia 02.09.2013r - Zarejestrowanie połączenia Jupiter SA z KCI Krowodrza Sp. z o.o. oraz Forum XIII Alfa Sp. z o.o.

Zarząd Jupiter SA informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał wiadomość, ...

Raport bieżący nr 39/2013 z dnia 09.08.2013 roku - wykup obligacji serii F.

Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu wczo...

Raport bieżący nr 38/2013 z dnia 06.08.2013 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia.

Zarząd Spółki Jupiter S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/20...

Raport bieżący nr 37/2013 z dnia 02.08.2013 - Emisja weksli inwestycyjnych przez Jupiter SA.

Jupiter NFI SA informuje, że w dniu 1 sierpnia 2013 roku wyemitował 65...

Raport bieżący Nr 36/2013 z dnia 02.08.2013 - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny.

W dniu 01 sierpnia 2013 roku Gremi Development Spółka z ograniczoną od...

Raport bieżący nr 35/2013 z dnia 01.08.2013r - Odpowiedź na pytanie akcjonariusza.

Pytanie akcjonariusza zadane na NWZA Jupiter NFI S.A. (obecnie Jupiter...

Raport bieżący nr 34/2013 z dnia 31.07.2013 r. - Zawarcie Ostatecznej Umowy Przeniesienia Własności nieruchomości przez spółkę zależną.

Zarząd Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że w dn...

Raport bieżący nr 33/2013 z dnia 22.07.2013 r. - Zawarcie Przyrzeczonej Warunkowej Umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną.

Zarząd Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że w dn...

Raport bieżący nr 32/2013 z dnia 19.07.2013 r. - Zmiana Nazwy spółki.

Zarząd Jupiter Spółka Akcyjna zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Sąd Re...

Raport bieżący nr 31/2013 z dnia 19.07.2013 r. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Jupiter NFI SA

Zarząd Jupiter NFI S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...

Raport bieżący nr 30/2013 z dnia 19.07.2013 r. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.07.2013 roku.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, kt...

Raport bieżący 29/2013 z dnia 15.07.2013 - Stanowisko Zarządu Jupiter NFI SA w sprawie połączenia.

Zarząd Jupiter NFI SA przekazuje w załączeniu swoje stanowisko odności...

Raport bieżący 28 / 2013 z dnia 02.07.2013r. - Połączenie Jupiter NFI SA z Forum XIII Alfa sp. z o.o. i KCI Krowodrza sp. z o.o.

Zarząd "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny" S.A. w dniu 16 maja 201...

Raport bieżący 27 / 2013 z dnia 02.07.2013r. - Zmiana znaczącej umowy

W dniu 1 lipca 2013 roku Jupiter NFI SA z siedzibą w Krakowie zawarł z...

Raport bieżący 26 / 2013 z dnia 17.06.2013r. - Zwołanie NWZ JUPITER NFI S.A.

Zarząd JUPITER NFI S.A. zwołuje NWZ JUPITER NFI S.A. na dzień 18 lipca...

Raport bieżący nr 25 / 2013 z dnia 12.06.2013r. Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy

Zarząd Jupiter NFI S.A. w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania ...

Raport bieżący nr 24 / 2013 z dnia 05.06.2013r. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Jupiter NFI SA

Zarząd Jupiter NFI S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgro...

Raport bieżący nr 23 / 2013 z dnia 31 maja 2013r. - Zawiadomienia dotyczące transakcji na akcjach

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowi...

Raport bieżący nr 22/2013 z dnia 30 maja 2013 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. w dniu 29 maja 2013 r.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, kt...

Raport bieżący nr 21/2013 z dnia 29 maja 2013 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Jupiter NFI SA.

Zarząd Jupiter NFI SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 29 ma...

Raport bieżący nr 20 / 2013 z dnia 29 maja 2013 - Zmiana zabezpieczenia obligacji serii F.

Jupiter NFI SA z siedzibą w Krakowie (Fundusz) informuje, że w dniu ...

Raport bieżący nr 19 2013 z dnia 29 maja 2013r. - Zawiadomienia dotyczące transakcji na akcjach

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowi...

Raport biezący nr 18/2013 z dnia 28 maja 2013r. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta

Zarząd "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny" S.A. w dniu 28 maja 201...

Raport biezący nr 17/2013 z dnia 25 maja 2013r. - Powołanie Zarządu Funduszu na nową kadencję

Zarząd Jupiter NFI SA informuje, że Rada Nadzorcza Funduszu...

Raport biezący nr 16/2013 z dnia 24 maja 2013r. - Powołanie nowego Prezesa Zarządu Jupiter NFI SA.

Zarząd Jupiter NFI SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 24 ma...

Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 24 maja 2013r. - Rezygnacja Prezesa Zarządu Jupiter NFI SA

Zarząd Jupiter NFI SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 23 ...

Raport bieżący nr 14 / 2013 z dnia 23 maja 2013 Zawarcie umów w sprawie obligacji serii F

Jupiter NFI SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 22...

Raport bieżący nr 13/ 2013 z dnia 17 maja 2013 - Zawarcie umów w sprawie obligacji serii F

Jupiter NFI SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 16 maja 2013...

Raport bieżący nr 12/2013 z dnia 16 maja 2013 - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta

Zarząd "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny" S.A. w dniu 16 maja 201...

Raport bieżący nr 11 / 2013 z dnia 6 maja 2013r. - Wykaz raportów bieżących i okresowych Jupiter NFI S.A. przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

Zarząd Jupiter NFI S.A. w zał. przekazuje wykaz raportów bieżących i o...

Raport bieżący nr 10 / 2013 z dnia 30 kwietnia 2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyj...

Raport bieżący nr 9 / 2013 z dnia 2013-04-29- Wycofanie rezygnacji przez Członka Zarządu

W dniu 29 kwietnia 2013r. Pani Agata Kalińska złożyła oświadcze...

Raport biezący nr 8/2013 z dnia 12 kwietnia 2013r. - Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną

Zarząd Jupiter NFI S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia...

Raport bieżący nr 7/2013 z dnia 22 marca 2013r. - Przedłużenie pełnienia funkcji w Zarządzie

W dniu 21 marca 2013r. Pani Agata Kalińska w związku z podjęciem dec...

Raport bieżący nr 6/2013 z dnia 12 marca 2013r. - Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu

W dniu 11 marca 2013r. Pani Agata Kalińska złożyła rezygnacj...

Raport bieżący 5/2013 z dnia 15 lutego 2013r.- Otrzymanie decyzji KNF w przedmiocie prowadzonego postępowania

W dniu 15 lutego 2013r. Jupiter NFI S.A. otrzymał decyzję Komisji Nadz...

Raport bieżący nr 4/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku.

Działając zgodnie z wymogiem § 103 Rozporządzenia Ministr...

Raport biezący nr 3/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Rozwiązanie Umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Zarząd Jupiter NFI S.A. informuje, że w dniu 23 stycznia 2013r....

Raport bieżący nr 2/2013 z dnia 23 stycznia 2013r. - Nabycie obligacji przez spółkę zależną

Zarząd Jupiter NFI S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 22 stycznia 201...

Raport bieżący nr 1 / 2013 z dnia 3 stycznia 2013r. - Przekroczenie progu znaczącej umowy

Zarząd Jupiter NFI S.A. (Fundusz, Emitent) informuje, że dniu 02 stycz...
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne