INFORMACJE O SPÓŁCE


Siedziba 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 53
Liczba akcji 99.148.652, w tym:
Serii A 13.036.102
Serii B 13.036.102
Serii C 26.072.204
Serii D 47.004.244
Kapitał zakładowy 9.914.865,20 złotych w całości opłacony
Audytor BDO Sp. z o.o.
Firma zarządzająca Trinity Management Sp. z o.o.
NIP 525-13-47-554
KRS Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000026567

Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne