PYTANIA I ODPOWIEDZI


2011-05-06 AKCJE W POSIADANIU CZŁONKÓW ZARZĄDU Dlaczego nikt z zarządzających funduszem nie posiada jego akcji?
pokaż odpowiedź

2011-05-06 PROJEKTY INWESTYCYJNE FUNDUSZU Czy fundusz zamierza zdywersyfikować swoje inwestycje i zainwestować w jakieś podmioty nie związane z panem Grzegorzem Hajdarowiczem?
pokaż odpowiedź

2011-05-06 OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM Czy opłata za zarządzenie będzie renegocjowana i obniżona, czy zostanie przedłużona bez konkursu?
pokaż odpowiedź

2011-05-06 WYNAGRODZENIE OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ FUNDUSZ Ile osób zatrudnia fundusz i jakie jest ich wynagrodzenie?
pokaż odpowiedź

2011-05-06 ZALICZKI NA TRANSAKCJE Dlaczego fundusz udziela zaliczek na transakcje które mają być dopiero zawarte, czy to jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów finansowych?
pokaż odpowiedź

2011-05-06 NABYCIE UDZIAŁÓW W FORUM XIII ALFA SP. Z O.O. Dlaczego fundusz nabył spółkę Eurofaktor po przez zakup Forum XIII Alfa Sp. z o.o. a nie bezpośrednio np. odkupując same akcje od tej spółki?
pokaż odpowiedź

2011-04-06 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁEK Z GRUPY - Gdzie są bardziej szczegółowo opisane nieruchomości, które mają spółki z Grupy Kapitałowej Jupitera?
pokaż odpowiedź

2011-01-13 INWESTYCJA PRZY UL. POZNAŃSKIEJ - Czy rozpoczęła się budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Poznańskiej jak zakładał plan rozpoczęcia budowy na IV kwartał bieżącego roku?
pokaż odpowiedź

2011-01-13 AKTYWA FORUM XIII ALFA SP. Z O.O. - Czy spółka Forum XIII Alfa Spółka z o.o. posiada jakieś inne aktywa, oprócz akcji Eurofaktor S.A?
pokaż odpowiedź

2011-01-13 RELACJE INWESTORSKIE FUNDUSZU - Czy w związku z zawiązaniem porozumienia akcjonariusz Jupitera ( poprzez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ) Zarząd zamierza poprawić swoje relacje inwestorskie z mniejszościowymi akcjonariuszami?
pokaż odpowiedź

2011-01-13 POŻYCZKA UDZIELONA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ - Dlaczego Jupiter NFI emituje obligacje oprocentowane na 10 % w skali roku a sam udziela pożyczek na 7,86% spółkom, które nie należą do Jupiter NFI (Rap. nr 25/2010 z dn. 8 listopada 2010 r)? Czy jeśli spółka ma wolną gotówkę nie lepiej zmniejszyć zadłużenie?
pokaż odpowiedź

2011-01-13 KURS AKCJI FUNDUSZU - Czy Zarząd zamierza podjąć jakieś działania zmniejszające dyskonto wartości księgowej do wartości giełdowej?
pokaż odpowiedź

2010-09-02 INWESTORZY INSTYTUCJONALNI - Dlaczego zainteresowanie spółką przez fundusze emerytalne, inwestycyjne itp. jest żadne? Czy zarząd coś robi żeby to zmienić?
pokaż odpowiedź

2010-09-02 ZYSKI Z INWESTYCJI DEWELOPERSKICH - Jakich zysków w stosunku do nakładów (procentowo) oczekuje zarząd na inwestycjach deweloperskich?
pokaż odpowiedź

2010-07-19 PYTANIA ZADANE NA WALNYM ZGROMADZENIU - Pytania zadane przez Pana S.Thiele - Pełnomocnika Pani Marii Thiele w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A. w dniu 23 czerwca 2010 roku, na które Zarząd zobowiązał się udzielić odpowiedzi pisemnej - dotyczące sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok
pokaż odpowiedź

2010-07-19 PYTANIA ZADANE NA WALNYM ZGROMADZENIU - Pytania zadane przez Pana Janusza Szczerbana w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A. w dniu 23 czerwca 2010 roku, na które Zarząd zobowiązał się udzielić odpowiedzi pisemnej - dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Jupiter NFI S.A. za 2009 rok
pokaż odpowiedź

2010-07-07 AKCJE WŁASNE - Co Zarząd zamierza zrobić z wcześniej skupionymi akcjami własnymi wobec nie podjęcia uchwały o ich umorzeniu?
pokaż odpowiedź

2010-07-07 WPROWADZENIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ NA GIEŁDĘ - Czy KCI Krowodrza zostanie wprowadzone na GPW? Czy stanie się to z udziałem Ponaru?
pokaż odpowiedź

2010-07-07 EMISJA OBLIGACJI - Na co zostały wydane pieniądze uzyskane z emisji obligacji? Dlaczego emisja była znacznie mniejsza niż zapowiadał to wcześniej prezes?
pokaż odpowiedź

2010-03-31 SPÓŁKA KCI CENTRUM ZABŁOCIE SP. Z O.O. - Czym się zajmuje i jakie aktywa posiada spółka KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o.?
pokaż odpowiedź

2010-02-04 OBJĘCIE UDZIAŁÓW W KCI KROWODRZA SP. Z O.O. - Czym był spowodowany taki pośpiech w zakupie aktywów od KCI?
pokaż odpowiedź

2010-02-02 WYBÓR FIRMY ZARZĄDZAJĄCEJ - Dlaczego wybór firmy zarządzającej nie odbywa się na zasadach rynkowych w postaci konkursu?
pokaż odpowiedź

2010-02-02 WYCENA AKTYWÓW SPÓŁKI KCI KROWODRZA SP. Z O.O. - W oparciu o jaką metodę Zarząd dokonał tak błyskawicznej wyceny aktywów KCI? Czy z uwagi na to, że KCI nie jest spółką giełdową wyceny tej nie powinien dokonać niezależny rzeczoznawca?
pokaż odpowiedź

2010-01-26 UMORZENIE AKCJI WŁASNYCH - Dlaczego do tej pory Zarząd nie umorzył skupionych akcji? Czy Zarząd czeka na znaczący spadek kursu, aby KCI mogło po jak najniższej cenie ogłosić wezwanie?
pokaż odpowiedź

2010-01-18 POPRAWA KONIUNKTURY - Kiedy Zarząd spodziewa się "poprawy koniunktury"? Gdy skończy się obecna fala wzrostowa? Najlepszy czas na akwizycję był na początku 2009 roku ale Zarząd wolał radośnie kupić udziały w KCI po cenach z 2007 roku.
pokaż odpowiedź

2009-12-23 KURS AKCJI FUNDUSZU - Dlaczego pomimo spadku kursu akcji Jupitera w ostatnich miesiącach o 50% Zarząd milczy jak zaklęty? Czy spadek kursu akcji jest efektem fatalnej kondycji finansowej Jupitera, czy też efektem nieudolności i niekompetencji obecnego Zarządu? A może wysokość kursu akcji nie jest przedmiotem zainteresowania obecnego Zarządu?
pokaż odpowiedź

2009-06-27 ZYSKI Z INWESTYCJI DEWELOPERSKICH - Skoro, jak twierdzi Zarząd, inwestycja w KCI jest tak pewna i zyskowna, to ile wyniosła stopa zwrotu z zainwestowanych przez Jupiter S.A. w KCI ponad 20 mln zł dwa lata temu?
pokaż odpowiedź

2009-06-23 ZYSKI Z INWESTYCJI DEWELOPERSKICH - Kiedy wreszcie zobaczymy zyski z zainwestowanych wcześniej w KCI ponad 20 mln zł? 2. Dlaczego, mając możliwość zakupu udziału w dużo bardziej zyskownych spółkach (chociażby z WiG-u 20, Zarząd kupił tuż po przejęciu władzy udziały za 75 mln zł w bliżej nikomu nie znanej spółce z.o.o.)?
pokaż odpowiedź

2009-06-23 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZAINWESTOWANYCH W KCI KROWODRZA SP. Z O.O. - Czy 75 mln zł które ma od Jupitera Łobzów poszły na spłatę zobowiązań wobec spółek z rodziny Pana Hajdarowicza?
pokaż odpowiedź

2009-06-23 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZAINWESTOWANYCH W KCI KROWODRZA SP. Z O.O. - Czy KCI Łobzów zainwestował w jakieś projekty 75mln zł które wziął od Jupitera czy pieniądze leżą na lokacie?
pokaż odpowiedź

2009-06-12 SKUP AKCJI WŁASNYCH - Dlaczego Jupiter zaprzestał skupu akcji własnych? Prezes Koczyk kupował po 3 zł twierdząc że jest to cena atrakcyjna. Obecnie kurs wynosi 1,8 a skupu nie ma.
pokaż odpowiedź

2009-06-10 NABYWCA SPÓŁEK ZALEŻNYCH FUNDUSZU - Dlaczego zarząd nie podzieli się informacjami kto stoi za cypryjską spółką, która kupiła od Jupitera spółki Auto Centrum Puławska, Globstar i Jupiter Plaza prawdopodobnie poniżej ich wartości godziwej?
pokaż odpowiedź

2009-06-10 SPRZEDAŻ SPÓŁEK ZALEŻNYCH FUNDUSZU - Dlaczego Jupiter sprzedał spółki Globstar, Auto Centrum Puławska i Jupiter Plaza za około 14 mln, podczas gdy ich wartość w księgach wynosiła 24 mln na podstawie wyceny zrobionej kilka lat temu gdzie obecna ich wartość była znacząco wyższa?
pokaż odpowiedź

2009-06-10 SPRZEDAŻ SPÓŁEK ZALEŻNYCH FUNDUSZU - Dlaczego Jupiter sprzedał spółkę posiadającą ziemię w samym centrum Katowic za cenę niższą niż cena zakupu tej spółki szczególnie, gdy wartość tej ziemi znacząco wzrosła po wydaniu dla niej planu zagospodarowania przestrzennego i pozwolenia na budowę wieżowca?
pokaż odpowiedź

2009-06-10 AKTYWA SPÓŁKI KCI KROWODRZA SP. Z O.O. - Jupiter za większość posiadanych środków (75 mln) zakupił udziały w spółce KCI Krowodrza Sp. z o.o.? Czy kiedykolwiek akcjonariusze dowiedzą się jakie aktywa owa spółka posiada i na jakie konkretnie projekty przeznaczy pieniądze uzyskane od funduszu?
pokaż odpowiedź

2009-06-10 WYNAGRODZENIE FIRMY ZARZĄDZAJĄCEJ - Czy zdaniem zarządu pobieranie przez firmę zarządzającą Trinity prawie 8 mln złotych rocznie za lokowanie środków funduszu w obligacje to nie nazbyt wygórowane wynagrodzenie?
pokaż odpowiedź

2009-06-10 RANKING SPÓŁEK WG PULSU BIZNESU - Jak spółka odniesie się do faktu, iż w rankingu PB najlepiej i najgorzej zarządzanych spółek Jupiter znalazł się na 367 pozycji z 374?
pokaż odpowiedź

2009-06-10 SKUP AKCJI WŁASNYCH - Dlaczego, mimo uchwalenia skupu akcji własnych, spółka tego nie czyniła, mając kilkadziesiąt milionów gotówki. Wartość rynkowa była o 50-60% niższa niż księgowa?
pokaż odpowiedź

2009-06-09 WYNAGRODZENIE FIRMY ZARZĄDZAJĄCEJ - Czy Trinity nadal pobiera 7 mln rocznie za zarządzanie aktywami Jupitera?
pokaż odpowiedź

Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne