RADA NADZORCZA


  Dorota Hajdarowicz
Wykształcenie wyższe filologiczne.
Od 1998 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą "DE ORO". W ciągu ostatnich lat, jak i obecnie, jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek z grupy kapitałowej Gremi.
Pani Dorota Hajdarowicz oświadczyła, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  Kazimierz Hajdarowicz
Wykształcenie: wyższe Politechnika Szczecińska - Wydział Inż. ? Ekon. Transportu - 1964 r. Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych przy AE w Krakowie, spec. Metody Zarządzania
Doświadczenie zawodowe:
1.08.64 - 31.03.72 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Opolu, Kierownik Sekcji, Działu, St. Ekonomista,
1.04.72 - 4.11.90 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Krakowie, Z-ca Dyrektora i I- Z-ca Dyrektora
5.11.90 - 31.12.95 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Kraków, Dyrektor
1.02.96 - 31.08.98 Polbus - PKS Sp. z o.o. w Warszawie, Prezes Zarządu
od 1.05.1997 Euro - Trans - Sped PPiS Sp. J. w Krakowie, współwłaściciel
Inna działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta: Kazimierz Hajdarowicz obecnie wykonuje czynności związane z organizowaniem i wykonawstwem przewozów międzynarodowych.
Pan Kazimierz Hajdarowicz oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  Iwona Michno-Faron
Absolwentka Politechniki Krakowskiej, na Wydziale Architektury oraz Studiów Podyplomowych Wydział Architektury w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków.

Z Grupą Gremi związana od 2010r., zarządza projektami inwestycyjnymi w Krakowie. Wcześniej prowadziła własną działalność w zakresie projektów wnętrz na zlecenie prywatnych inwestorów. Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  Bogusław Kośmider - Menadżer
Od 1994 roku radny miasta Krakowa, od 2010 roku Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Studiował w Podyplomowym Studium Bankowości i Finansów. Złożył egzamin na członków RN spółek Skarbu Państwa. Ponadto ukończył szereg szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania, strategii, ekonomii i finansów, marketingu, controlingu i zarządzania personelem.W trakcie kariery zawodowej dyrektor między innymi w bankach: Deutsche Bank 24,BWR SA Bank BISE, DnB Nord Bank, BOŚ Bank . Uczestniczył w pracach wielu rad nadzorczych, w tym spółek Skarbu Państwa, spółek giełdowych. Specjalista w sprawach finansowych i samorządowych.
Pan Bogusław Kośmider oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  Ewa Machnik-Ochała
Wykształcenie wyższe prawnicze, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 1992 - 2000 była związana z sektorem bankowym: 1996-2000 Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. O/Katowice (doradca klientów strategicznych i sektora VIP) 1993-1996 Gliwicki Bank Handlowy S.A. O/Bytom, 1992-1993 Powszechny Bank Kredytowy S.A. O/Zabrze (specjalista ds. kredytów)

Od 2000 roku związana z firmą GREMI MEDIA S.A. gdzie do lipca 2013r pełniła funkcję Dyrektora Biura Zarządu i Informacji Giełdowej. W okresie od maja 2012r. do kwietnia 2013r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Gremi Media S.A.
Świadczyła również dla spółek Grupy Gremi usługi doradcze w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z obecnością spółek na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne