WZA 
 
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbędzie się w dniu 12 września 2003 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski, w Warszawie, ul. Pańska 85, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej;

6. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości;

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd JUPITER NFI S.A. informuje, że imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a, w terminie do dnia 05 września 2003 r, do godz. 1800.
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne