ZARZĄD


Grzegorz Hajdarowicz - Prezes Zarządu

Przedsiębiorca, producent filmowy, wydawca.
Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w której skład wchodzą między innymi spółki giełdowe Jupiter NFI, KCI SA, Gremi Media SA. Zajmuje się także produkcją filmową i wydawnictwami. Konsul Honorowy Republiki Brazylii.
W 1991 roku założył firmę GREMI, specjalizującą się pierwotnie w dystrybucji produktów farmaceutycznych. Obecnie GREMI wraz ze spółkami powiązanymi, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją oraz projektami nieruchomościowymi. Inwestuje również w Brazylii.
Posiada wydawnictwo Gremi Media spółka z. z o.o , które wydaje takie tytuły jak dziennik Rzeczpospolita, tygodnik Uważam Rze, gazetę giełdy Parkiet, i Bloomberg Businessweek. Wydaje również tygodnik Przekrój oraz miesięcznik Sukces.
Posiada wykształcenie wyższe politologiczne, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.
Pani Grzegorz Hajdarowicz oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Agata Kalińska - Wiceprezes Zarządu

Agata Kalińska Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
Od 2005 związana ze Spółką Eurofaktor S.A. (obecnie GREMI MEDIA S.A.), gdzie od października 2009r. do maja 2010r. oraz od października 2010r. do kwietnia 2011r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od listopada 2007 roku do nadal współpracuje z Grupą Gremi pełniąc funkcję menedżerskie oraz realizując projekty. Od 29 maja 2013r. Prezes Zarządu KCI SA. Od 1 maja 2013r. Wiceprezes Zarządu Gremi Media SA. Od maja 2010r. do listopada 2010 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Relpol S.A. Od września 2009 r. do grudnia 2009 r. w Forum Alfa XIII Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu. Od października 1998 r. do marca 2005 r. w spółce Nadwiślański Węgiel S.A. z siedzibą w Tychach jako kierownik zespołu, a następnie kierownik działu finansowego. Uczestniczka wielu szkoleń i seminariów organizowanych miedzy innymi przez SEG, GPW i firmy audytorskie.
Pani Agata Kalińska oświadczyła, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne