STRUKTURA PORTFELA - akcjonariat

(wartość bilansowa w tys. zł / udział procentowy w portfelu)Akcje spółek giełdowych wyceniane są według notowań na dzień bilansowy.
Stan na dzień 30.06.2012

Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne